Ring för rådgivning 042 - 12 15 17

Om oss

Ring för tidsbokning 042 - 12 15 17
Välkommen till oss

PLASTIKKIRURGI I HELSINGBORG

Vår klinik erbjuder ett brett panorama inom estetisk plastikkirurgi.

Vi startade Alberius-kliniken (vi hette tidigare Karl X Gustav kliniken) i Helsingborg för mer än 20 år sedan och sedan dess har utvecklingen i många avseenden gått snabbt.

Vår målsättning har hela tiden varit att ge personligt omhändertagande och undvika ”stordrift”. Vi satsar mycket på att erbjuda bred kunskap och utbildar oss och vår personal kontinuerligt. Vi ser kunskap och erfarenhet som en konkurrensfördel. Vår hemsida är en introduktion till alla de behandlingsalternativ inom estetisk plastikkirurgi vi kan erbjuda.

I trygga händer

Plastikkirurg Per Alberius

Per Alberius arbetar heltid med estetisk plastikkirurgi på Alberius-kliniken. Hans omfattande bakgrund inom plastikkirurgi och forskning gör det möjligt för oss att erbjuda såväl mindre kirurgi som avancerad och komplex teknik.

Utbildning och erfarenheter. Per är född 1951 och är både läkare och tandläkare. Han blev med dr. 1983, docent i anatomi 1987 och docent i plastikkirurgi 1991. Han utbildades till plastikkirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och har arbetat som överläkare vid Plastikkirurgiska kliniken, MAS i Malmö (heter numer SUS Malmö), med huvudsaklig verksamhet förlagt till Universitetssjukhuset i Lund (nu SUS Lund).

Arbetet i Lund har innefattat huvudsakligen komplexa rekonstruktioner efter cancerbehandling, bl.a. med så kallad mikrovaskulär teknik (man flyttar då vävnad från ett ställe på kroppen till ett annat där vävnad saknas och syr då blodkärl på ca 2-3 mm och tunna nerver för att blodcirkulationen ska vidmakthållas så att vävnaden överlever) för att bygga t ex ny käke, kind eller munbotten i cancerdestruerade ansikten.

Ett annat intresse har varit att utveckla operationer för skallmissbildningar på små barn. Tekniken kallas för craniofacial kirurgi och innebär att man bygger om skallens skelett, en teknik som man också använder för att komma åt vissa hjärntumörer. Vidare har Per Alberius stor erfarenhet av att operera patienter med ansiktsförlamningar (facialispares) och omfattande skador efter större olycksfall.

Viktigt att vara hemmastadd inom plastikkirurgins båda sidor. Att arbeta med rekonstruktiv plastikkirurgi vid en universitetsklinik är en nyttig och nödvändig grundutbildning, anser Per Alberius, före man startar med estetisk plastikkirurgi. Hans omfattande erfarenhet gör det möjligt att bedöma en patients önskemål ur bred synvinkel vilket ju är en stor fördel.

Under många år arbetade Per parallellt med rekonstruktiv plastikkirurgi på universitetsklinik och den privata verksamheten i Helsingborg.

Utveckling. Plastikkirurgin befinner sig i en snabb teknisk utveckling, något som kräver kontinuerlig fortbildning av sina yrkesutövare. Vi deltar därför flitigt i nationella och internationella kurser, möten och kongresser. Per fortbildar sig kontinuerligt och besökte senast en stor kongress om ansiktskirurgi och injektionsverksamhet i Las Vegas.

Arbetet på Alberius-kliniken bedrivs i samarbete med välutbildade och erfarna medarbetare.

Hos oss är det alltid Per som tar hand om dig före, under och efter operationen.

Docent Per Alberius är medlem i flera specialistföreningar, inklusive Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi och American Society of Plastic Surgeons. Han har författat ett sextiotal vetenskapliga artiklar och är vetenskaplig bedömare i flera internationella vetenskapliga tidskrifter.

CV Per Alberius

CURRICULUM VITAE
Per Alberius
Akademiska examina

Leg. tandläkare, Malmö, -76

Leg. läkare, 1985; Specialistexamen i Plastikkirurgi, -90

Med dr., anatomi, Lunds Universitet, -83; Docent anatomi, Lunds Universitet, -87; Docent plastikkirurgi,

Lunds Universitet -91

Övriga studier

Studier (senior year) vid College of Dentistry, University of Iowa, Iowa City, Iowa, USA, 1974-75.

Studiebesök vid flera universitetskliniker utomlands, bl.a. Australien, Hong Kong, England, Skottland och

Norge samt privata kliniker i bl.a. Miami (Florida), San Fransisco (California) och Oslo.

Plastikkirurgiska kurser och kongresser fr.a i USA men också inom Europa, Asien och Afrika.

Arbetserfarenhet

Amanuenstjänster vid Farmakologiska och Anatomiska Institutionerna, Lunds Universitet, 1976-1983.

AT-tjänstgöring vid Helsingborgs lasarett, 1983-85.

Specialistutbildning i Plastikkirurgi 1985-90. Plastikkirurgiska utbildningen vid Plastikkirurgiska kliniken,

Sahlgrenska Sjukhuset, Göteborg.

Tjänstgöring vid Plastikkirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö (nu: SUS Malmö),

huvudsakligen förlagd till Lunds lasarett (nu: SUS Lund), 1990-2014. Verksamheten huvudsakligen

inriktad på tung rekonstruktiv kirurgi efter tumöroperationer i huvud-halsområdet, craniofacial kirurgi och

korrektion efter facialispares (ansiktsförlamning).

Sedan 1995 drivit Alberius-kliniken, i Helsingborg med inriktning på estetisk plastikkirurgi. Under 2.5 år

varit verksam inom estetisk plastikkirurgi i Norge.

Mer än 60 vetenskapliga artiklar publicerade i internationella tidskrifter. Grundforskning inom skalltillväxt,

ben- och hudläkning. Klinisk forskning om skalltillväxtstörningar och -deformiteter, ögonlocksproblem,

bröstkirurgi, käkrekonstruktion, läppcancer, utstående öron. Kapitelförfattare i grundvetenskaplig

internationellt verk om skalltillväxt och behandling av skalldeformiteter.

Flertal föreläsningar internationellt och nationellt både i rekonstruktiv och estetisk plastikkirurgi.

Vetenskaplig huvudhandledare:

Sten Isaksson, leg. tandl., leg. läkare; Odont.dr 1992, docent 1994, professor 2006

Monica Gordh, leg. tandl.; Odont.dr 1998

John Eric Blomqvist, leg.tandl.; Odont.dr 1998

Akademiska disputationer:

Per Alberius har accepterat av vara opponent på en avhandling vid Århus Universitet, Danmark. Han har

suttit i flertal betygskommittéer vid disputationer inom olika ämnesområden.

Vetenskaplig referee-uppdrag:

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics; Journal of Plastic and Reconstructive

Hand Surgery; European Journal of Oral Sciences; Acta Paediatrica

Litteratur recensent-uppdrag:

British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery

Medlem:

Svensk Plastikkirurgisk Förening; Nordisk Plastikkirurgisk Förening; Svensk Förening för Estetisk

Plastikkirurgi; Sveriges Läkarförbund; American Society of Plastic Surgeons

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Vår personal

Lär känna oss som jobbar här

Anette Wallstedt

Sjuksköterska

Birgit Drott

Operationssköterska

Camilla Ljungerud

Koordinator och sjuksköterska

Christer Malmros

Narkosläkare

Knut Haadem

Gynekolog

Malin Rundgren

Narkosläkare

Maria Coverca

Sjuksköterska
TIDSBOKNING

VILL DU BOKA EN KONSULTATIONSTID?

Vi återkommer till dig så snart vi kan

Cookies

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.
Läs mer här