Ring för rådgivning 042 - 12 15 17

Våra metoder

Konsultationen

ett första förtroendeskapande samtal

Vid ditt första möte med mig, Per Alberius, kommer du att få dina frågor om det aktuella ingreppet muntligt besvarade, och även skriftligt. En bra idé är att du har med en lista över den information du önskar.

En konsultation innebär att du och jag får en möjlighet att mötas förutsättningslöst för att känna varandra på pulsen.

Du får då presentera dina önskemål, ställa frågor och värdera om jag ger ett seriöst och kunnigt intryck.

Jag, i min tur, kan avgöra om jag kan hjälpa dig, om  dina önskemål är realistiska, och om ditt hälsotillstånd gör det möjligt att genomföra behandlingen. Vid detta tillfälle kan även eventuella alternativa behandlingar diskuteras. Vi är väldigt måna om att hitta en behandling som rätt för dig.

Vid mötet får du också veta vad som förväntas av dig före och efter en eventuell operation; åtgärder som Alberius-kliniken och du i samförstånd vidtar för att förebygga eventuella komplikationer.

Förtroende avgörande för slutresultatet

Det är naturligtvis viktigt för slutresultatet och vården i sin helhet att ett ömsesidigt förtroende finns mellan dig som patient och mig som doktor.

Nyckeln heter information

Vid konsultationen går vi noggrant igenom om du är hjälpt av en operation. Vi diskuterar förberedelser inför en eventuell operation, efterförlopp, risker mm. Dessutom får du med dig en personlig mapp med bland annat information om ingreppet ifråga. I de fall du vill diskutera ansiktskirurgi (ansiktslyftningar, pannlyft, ögonlockskirurgi, kindlyft) rekommenderar vi dig att ta med dig foton från yngre år för att vi ska kunna få en uppfattning om hur du tidigare sett ut, förstå vad du önskar och vilka möjligheter vi har att åstadkomma detta.

I anslutning till information om bröstförstoring får du en utförlig information som jag sammanställt om vetenskapens syn på silikon.

Vi lägger alltså vi stor vikt vid information och service. I princip kan du komma för konsultation hur många gånger som helst före en operation. Du ska känna dig trygg och fullständigt informerad. Kostnaden är 500 SEK vid första (endast!) konsultationen. Du får aldrig känna dig forcerad till ett ingrepp.

Inga oseriösa genvägar

Det är inte möjligt att direkt boka operation per telefon, brev eller mail. Först krävs en ordentlig undersökning och genomgång av vad som gäller före och efter en eventuell operation. Allt för att få ett så bra resultat som möjligt utan komplikationer.

Fortlöpande kontakt

Telefonkontakter är viktiga och sker alltid rutinmässigt före och efter varje operation. Du får alltid ett akutnummer efter operationen om du behöver nå oss dygnet runt.

Dessutom bokas du för ett eller flera återbesök direkt efter operationen allt efter behov och önskemål och sedan efter cirka ett halvår för att följa upp operationsresultatet. Dessa återbesök är kostnadsfria. Vi är ytterst noga med att du följer våra råd och anvisningar för att vi ska erhålla bästa resultat. Som patient på Alberius-kliniken har du rätt att förvänta dig allt stöd både före och efter din operation.

Att tänka på

Checklista för trygg behandling

Att välja plastikkirurg är av stor betydelse inte bara för slutresultatet utan även för tryggheten. Här följer några punkter om mig (Per Alberius) och viktiga frågor för att göra ditt val säkrare. Alberius-kliniken lever upp till kraven på förstklassig estetisk plastikkirurgi. Vi uppskattar vetgiriga patienter; de ger oss en möjlighet att reda ut oklarheter och räta ut frågetecken. Välkommen att förhöra oss!

• Jag är specialistutbildad plastikkirurg!

Specialistexamen i plastikkirurgi innebär att jag efter min läkarlegitimation fått en grundutbildning i plastikkirurgi under 4–5 år vid ett universitetssjukhus (Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg). Därefter fordras ytterligare 5–10 års vidareutbildning innan man som plastikkirurg får den breda erfarenhet som krävs för att allsidigt kunna lösa plastikkirurgiska problem. Jag har över 25 års erfarenhet inom specialiteten.

Nästa

• Jag är medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi!

För att bli medlem i Svensk Förening för Estetisk Plastikkirurgi krävs en flerårig erfarenhet i yrket, förutom specialistexamen. Ett medlemskap vittnar om att plastikkirurgen har rätt erfarenhet, bra kompetens, ett gott omdöme och det yrkesmässiga kunnande som krävs. Dessutom är jag en av få invalda svenska plastikkirurger som är medlem i de amerikanska plastikkirurgernas förening (the American Society of Plastic Surgeons).

Nästa

• Vilket anseende har jag som plastikkirurg?

Det är naturligtvis viktigt att du försäkrar dig om ett professionellt omhändertagande, inte bara vid själva kirurgin utan också kringverksamheten och uppföljningen. Du ska vid konsultationen bli övertygad om att jag och mina medarbetare kommer att ta vårt ansvar. En marknadsundersökning om vårt patientomhändertagande utfört av Brand Clinic, en av Sveriges mest meriterade varumärkeskonsulter, visade på en mycket stor tillfredsställelse och trygghet bland våra patienter.

Nästa

• Hur stor är risken för eventuella komplikationer?

Vi berättar alltid om de komplikationer som kan inträffa vid det aktuella ingreppet – och hur de kan förebyggas och/eller omhändertas. Vi har ytterst få komplikationer sannolikt på grund av vår noggrannhet och bra teknik.

Tänk gärna själv igenom hur du ska kunna vara behjälplig för att minska riskerna och för att nå det bästa resultatet.

Nästa

• Kommer operationsresultatet att motsvara mina förväntningar?

En operation är inte en mekanisk åtgärd. Alla är vi olika i många avseenden som hudelasticitet, läkförmåga, blödningsbenägenhet osv. och därför kan man inte förutse allt. Vi går noggrant igenom dina behov, önskemål och vad som är möjligt i ditt fall.

Det är viktigt att du noga tänker igenom vad du önskar så att vi hjälpa dig på bästa sätt.

Nästa

Manuell lymfdränage-behandling

Lymfdränage

Lymfdränage används på vår klinik enligt originalmetoden presenterad av Dr Vodder. Detta är en vetenskapligt utvärderad teknik för att i första hand minska svullnad. Tekniken används på många ställen på kroppen men vi använder den mest i ansikte och på mage. Det finns maskiner som utför lymfdränage men en manuell behandling är oerhört mer effektiv och precis.

Bakgrund

Lymfkärlsystemet upptäcktes redan i antiken men dess funktion var länge oklar. I slutet av 1800-talet noterade en tysk forskare, von Winiwarter, att elefantiasis, en våldsam svullnad ofta av armar, ben och genitalia, blev markant förbättrad av ytliga strykningar, bandagering och högläge, men denna kunskap kom i glömska.

En dansk massör, Emil Vodder, flyttade till Frankrike på 1930-talet efter läkarstudier mm och började där forska i lymfsystemets anatomi och fysiologi. Han utarbetade riktlinjer för en massageteknik som visade sig ge tydlig avsvällande och långvarig effekt. Dränagets positiva effekt på svullen ödematös och åldrad hud gjorde att även de kosmetiska effekterna av behandlingen fick stor uppmärksamhet och spridning. Metoden kom att kallas ”manuell lymfdränage”.

Tekniken utvecklades successivt och en utbildning formades där grundtekniken varierades för att passa olika problemställningar och behandlingsindikationer.

Grepp-tekniken som används vid manuellt lymfdränage är mycket speciell och förekommer inte vid någon annan massageteknik. Behandlingen genomförs i långsamma och rytmiska rörelser där obetydligt tryck utövas ner i vävnaden i lymfans flödesriktning. Huden förskjuts över underliggande vävnad varvat med en helt trycklös ”nollfas”. Behandlingen upplevs alltså helt smärtfri och behaglig.

Tekniken har många positiva effekter. Exempelvis har den visat sig reducera utvecklingen av striae och hudbristningar i samband med graviditet och den är också stress-reducerande med positiv effekt på huvudvärk och migrän mm. Kvinnor som opererats för bröstcancer får ofta problem med samma sidas arm som svullnar upp enormt och ger både sociala och praktiska problem; denna svullnad, som alltså är ett lymfödem, minskar rejält eller försvinner helt med denna behandling.

Hos oss

Vi behandlar i första hand patienter inför operationer i ansikte och på buken. Behandlingen ges före operationen för att förbereda en snabbare avtransport av ödemvätska och kompletteras ibland också med behandling efter operationen.

Vi använder tekniken för att snabba på läkningsförloppet och därför göra det mindre jobbigt för patienten. Eftersom behandlingen ger en cirkulationsbefrämjande effekt både på blod- och lymfsystemet resulterar det i mindre svullnad (ödem) men också mindre blödning under operationen (blåmärken, hematom) och därmed snabbare och säkrare läkning.

Behandlingen utförs av vår Camilla, sjuksköterska och koordinator.

 

Vad är lymfa?

Lymfan är en färglös vattnig överskottsvätska som finns mellan kroppens celler. Denna vätska kommer från blodplasma som läcker ut från kapillärerna. Den består bland annat av proteiner och vita blodkroppar. Under ett dygn bildas ca 3 liter lymfa som sedan ska återföras till blodet.

Vätskan fångas upp i vårt lymfsystem som är ett nätverk av tunna rör, lymfkärlen, och finns parallellt med blodkärlssystemet, men som saknar en pump som driver runt lymfan. Det är musklernas sammandragningar som är motorn och gör att lymfan drivs centralt till två stora lymfkärl som i sin tur tömmer lymfan i blodet. Lymfan rör sig därför långsamt och under lågt tryck. Liksom artärer och vener har lymfkärlen klaffar, vilket gör att lymfan bara kan flyta i en riktning.

Lymfsystemets dränerar alltså vävnaderna och återför lymfan till blodomloppet. Dess viktigaste uppgift är att hjälpa till i kroppens försvar mot infektioner, transportera lymfan till blodet och avlägsna skadade och främmande celler. Behandling med lymfdränage stimulerar lymfsystemet att optimalt transportera bort svullnad.

Hypnos mot rädsla inför operation med lokalbedövning

Hypnos

Vi erbjuder hypnos till patienter som är rädda inför en operation med lokalbedövning t ex ögonlocksoperation. Hypnosen görs av  Pia Alberius som använder metoden till sina tandläkarpatienter som är rädda inför en behandling men också till personer som vill komma tillrätta med sitt sockersug, rökavvänjning, flygrädsla mm.

Hypnosen går till så här:

Alla som frivilligt vill ha hjälp med något problem kan få hjälp.

Personen som får hypnos kommer ner i en djup avslappning ungefär som när man läser en bok eller tittar på film och lever sig in i handlingen, eller när man håller på att vakna eller somna.
Man sover inte utan är medveten om vad som händer runt omkring men man bryr sig inte riktigt. Jag talar mycket till det undermedvetna och programmerar om hjärnan. Personen som får hypnos upplever det väldigt skönt och vill gärna stanna kvar i denna djupa avslappning.

Hypnos är ett mycket starkt instrument. Oftast behövs endast ett besök. I enstaka fall kan man få ”fylla på” efter ett tag.

Cookies

Vi använder Google Analytics för att få en bild av hur våra besökare använder webbplatsen. Statistikverktygets kakor innehåller ingen information om vem besökaren är. Vi kan inte identifiera dig eller din dator.
Läs mer här